Skulerute

Møre Ungdomsskule følgjer i all hovudsak samme skulerute som dei andre skulane i Ålesund Kommune .

2018-19

MÅNED

SKOLEDAGER

SKOLESTART OG SKOLESLUTT, FERIER OG FRIDAGER

August 10 Første skoledag for elevene mandag 20. august 2018.
September 20
Oktober 18 Høstferie uke 41:
f.o.m. mandag 8. t.o.m. fredag 12. oktober 2018.
November 22
Desember 14 Siste skoledag for elevene før jul:
torsdag 20. desember 2018.
Januar 22 Første skoledag for elevene etter jul:
onsdag 2. januar 2019.
Februar 16 Vinterferie uke 9:
f.o.m. mandag 25. februar t.o.m. fredag 1. mars 2019.
Mars 20
April 16 Påskeferie:
f.o.m. mandag 15. april t.o.m.mandag 22. april 2019.
Første skoledag etter påske er tirsdag 23. april 2019.
Mai 18 Fridager for elevene:
torsdag 16. mai 2019,
fredag 31. mai 2019
Juni 14 Siste skoledag for elevene: fredag 21. juni 2019.
 Sum 190

 

2017-18

Måned Dager  
August 9 Første skoledag for elevene mandag 21. august 2017.
September 21
Oktober 17 Høstferie uke 41: f.o.m. mandag 9. t.o.m. fredag 13. oktober 2017.
November 21 Fri fredag 17 nov: Planleggingsdag for alle lærere i Ålesund
Desember 15 Siste skoledag for elevene før jul: torsdag 21. desember 2017.
Januar 22 Første skoledag for elevene etter jul: tirsdag 2. januar 2018.
Veke 3: Misjonsprosjektveke.
Fredag 19/1: Arbeidsdag til inntekt for prosjektet
Onsdag 24/1: Familiefest
Februar 15 Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar 2018.
Tirsdag 27/2: Temakveld FAU kl 18:00
Mars 17 Veke 10, 5-9/3: Arbeidsveke 10 klasse
Veke 12: Skidag???
Påskeferie: f.o.m. mandag 26. mars t.o.m. mandag 2. april 2018.
April 20 Første skoledag etter påske er tirsdag 3. april 2018.
Mai 17 9/5: Opplysning om trekkfag skriftleg eksamen for 10 klasse
Fridager for elevene: fredag 11. mai 2018, fredag 18. mai 2018
Aktuelle datoar for eksamen: 16/5 Matematikk, 25/5 Engelsk, 29/5 Norsk I, 30/5 Norsk II
Juni 16 13/6: Munnleg eksamen 10 klasse
Siste skoledag for elevene: fredag 22. juni 2018.
190
Det kan bli endringer i skoleruta.
  • Røde fridager er ikke tatt med i skoleruta.
  • 9 klasse avtaler ein felles mandag dei får fri i forbindelse med konfirmasjonene.

Skuleruta til Ålesund kommune finn du her.