Skulerute

Møre Ungdomsskule følgjer i all hovudsak samme skulerute som dei andre skulane i Ålesund Kommune .

Utvida skulerute 2018-19

Månad Skulestart og skuleslutt, ferier og fridagar og andre viktige hendingar.
August 10 Første skuledag for elevane måndag 20.august.
Foreldremøte onsdag 29.august kl. 18.00 – 20.00
September 20 Tur til Polen for 10.klasse søndag 9. sept. – torsdag 13. sept.
10.kl. fri fredag 14/9.
Orrenestur for 8. og 9.klasse torsdag 13. og fredag 14. sept.
Kurs i psykisk helse for føresette ved Anne Hilde Lystad : 17.sept.
Kurs for elevar i 9.klasse: veke 38-40.
Nasjonaleprøver:
Lesing: Tysd 11/9 8.-9.kl. Engelsk: onsd. 12.sept. 8.kl.Matematikk: torsd. 20.sept.
Oktober 18 Fjelltur
Haustferie veke 41: mand. 8/10 t.o.m fred. 12. okt.
Foreldresamtalar i veke 42 og 43.
November 22 Tentamen norsk: To/fred 29.-30.nov
Desember 14 Tentamen engelsk: onsd. 5.des.
Tentamen matematikk: tysd 11.des.
Adventslunsj for besteforeldre og andre viktige vaksne i 9.klasse :
Frist å sette karakterer: 18.des.
Juleball for elevar: onsd. 19.des.
Siste skuledag for elevane før jul: torsd. 20. des. Avsluttar kl. 12.15.
Januar 22 Første skuledag for elevane etter jul: onsd. 2. januar – 19.
Misjonsprosjektveka mand, 14.- 18.januar. Fredag arbeidsdag for elevane.
Fagdag for lærarane 18.jan.-19.
Familiefest torsdag 24.januar-19.
Februar 16 Vinterferie veke 9: f.o.m måndag 25.febr. t.o.m fredag 1.mars- 2019.
Mars 20 Arbeidsveke for 9.klasse i veke 11. ( 11.-15.mars)
April 16 Påskeferie: f.o.m mand, 15. april- t.o.m mand. 22.april.
1. skuledag etter påske er tysdag 23. april.
Mai 18 Fridagar for elevane:

Torsdag 16.mai, Fredag 31. mai

Juni 14 Siste skuledag for elevane: fredag 21. juni -19.
Sum 190

Det kan bli mindre justeringar.
Oversikta vil bli oppdatert for perioden etter nyttår;- i desember.

Hatlehol 17.08.2018

Skuleruta til Ålesund kommune finn du her.