Skulerute

Møre Ungdomsskule følgjer i all hovudsak same skulerute som dei andre skulane i Ålesund kommune .

Utvida skulerute 2018-19

Månad Skulestart og skuleslutt, ferier og fridagar og andre viktige hendingar.
August 10 Første skuledag for elevane måndag 20. august.
Foreldremøte onsdag 29.august kl. 18.00 – 20.00
September 20 Tur til Polen for 10.klasse søndag 9. sept. – torsdag 13. sept.
10.kl. fri fredag 14/9.
Orrenestur for 8. og 9.klasse torsdag 13. og fredag 14. sept.
Kurs i psykisk helse for føresette ved Anne Hilde Lystad : 17.sept.
Kurs for elevar i 9.klasse: veke 38-40.
Nasjonaleprøver:
Lesing: Tysd 11/9 8.-9.kl. Engelsk: onsd. 12.sept. 8.kl.Matematikk: torsd. 20.sept.
Oktober 18 Fjelltur
Haustferie veke 41: mand. 8/10 t.o.m fred. 12. okt.
Foreldresamtalar i veke 42 og 43.
November 22 Tentamen norsk: To/fred 29.-30. nov
Desember 14 Tentamen engelsk: onsd. 5. des.
Tentamen matematikk: tysd 11. des.
Adventslunsj for besteforeldre og andre viktige vaksne i 9.klasse :
Frist å sette karakterer: 18. des.
Juleball for elevar: onsd. 19. des.
Siste skuledag for elevane før jul: torsd. 20. des. Avsluttar kl. 12.15.
Januar 21 Første skuledag for elevane etter jul: torsdag  3. januar – 19.
Misjonsprosjektveka mand, 14.- 18.januar. Fredag 19.: arbeidsdag for elevane.
Fagdag for lærarane 18. jan.-19.
Familiefest torsdag 24. januar-19.
Februar 16 Vinterferie veke 9: f.o.m måndag 25. febr. t.o.m fredag 1. mars- 2019.
Mars 21 Arbeidsveke for 9. klasse i veke 11. ( 11.-15.mars)
April 16 Påskeferie: f.o.m mand, 15. april- t.o.m mand. 22. april.
1. skuledag etter påske er tysdag 23. april.
Mai 19 Fridagar for elevane:

Fredag 31. mai

Juni 14 Siste skuledag for elevane: fredag 21. juni -19.
Sum 190

Det kan bli mindre justeringar.

Hatlehol 12.12.2018

Skuleruta til Ålesund kommune finn du her.