Skjema

Her vil du etterkvart finne diverse skjema som er i bruk i skulen.

 

Permisjon
Skjema for å søke fri (pdf) frå skulen
I word format finn du det her:  Søknadsskjema_skulefri.

 

Skoleskyss
Skjema for «Stadfesting av delt bustad» skal fyllast ut og leverast til skulen for elevar som har delt bustad, og treng busskort til to ulike adresser.

Fråver
Søknadskjema for å kreve fråtrekk for fråver på karakterutskrift/vitnemål fin du her:
i pdf: mal for søknad om fråtrekk for fråver på karakterutskrift-vitnemål.
i doc: mal for søknad om fråtrekk for fråver på karakterutskrift-vitnemål