Info

Sosiallærar

Guri Gjerde Tholvsen har starta som sosiallærar ved skulen. Ho er i første omgang på skulen på onsdagar.

Ho kan kontaktast på g.tholvsen@moreuskule.no, eller på mob: 48 51 69 64

 

 

Helsesøster

Hilde Aklestad,- helsesøster på Møre Ungdomsskole. Ønsker å være en ressursperson som både elever og foreldre kan ta kontakt med om store og små saker.  Hvor man som foreldre og foresatte kan komme med sin bekymring, og få mulighet til å reflektere over den sammen med en fagperson. Vi har ikke alle svar, men vi tror at det å dele en bekymring kan være en hjelp for å finne veien videre.

mail: hilde.aklestad@alesund.kommune.no eller telefon: 40 909 384.

På skolen hver torsdag kl. 09 til 12,
kan også treffes på Blindheim helsestasjon;- tlf 701 64020.

Kommunene har oversikt over sine tilbud på nett.

Oversikt over ulike offentlige tilbud der foreldre,foresatte kan ta kontakt for hjelp-råd finn du ved å klikke her

Elektronisk skolesysskort

Brosjyre_Nytt elektronisk skolekort_

NullMobbing

 

 

 

 

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.

Chromebook

Bilderesultat for chromebook acer r11

Frå hausten 2017 tilbyr Møre Ungdomsskule Chromebook til alle elevar som startar i 8 klasse.
Kvar elev vil få disponere ei slik maskin  så lenge vedkommende er elev ved skulen.
Dette er eit godt og driftssikkert verktøy som dekkjer dei behova ein møter i skulekvardagen.

 

IntoWords-Cloud

Relatert bilde

Møre Ungdomsskule oppfordrar alle elevane til å ta i bruk IntoWords-Cloud.

Besøk denne sida for å få ei innføring i programmet.

 

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

 

Opplæringslova kap 9a

Elevane sitt skolemiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke til innhaldet i foldaren finn du her.

 

 

Bilderesultat for udir

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

 

 

Skulefrukt

last ned

Bestill på: http://www.skolefrukt.no/

Skulemjølk

skolemelk

Bestill på: https://www.skolelyst.no/

 

 

Hefter frå UDIR

rettigheter og plikter

 

Rettigheter og plikter

 

 

 

psykosos miljø

 

Det psykososiale skolemiljøet til elevane

 

 

 

skolemiljø

 

Elevens skolemiljø

 

 

 

Aktuelt skolestoff

hjem og skole

 

Hjem og skole