Undervisningsstilling ved Møre Ungdomsskule

Frå 01.03.19 har vi ledig ei midlertidig stilling i intill 100 %

Stiftelsen Møre Ungdomsskule er ein kristen privatskule som gir undervisning på ungdomstrinnet i grunnskulen. Alle tilsette ved skulen må kunne identifisere seg med, og arbeide aktivt for å fremje formålet og det kristne verdigrunnlaget for skulen.

Skulen har særleg behov for lærar med undervisningskompetanse i spesialpedagogikk, norsk, engelsk.

Spørsmål om stillinga kan rettast til rektor Signe Urtegård, tlf 70 17 66 70, eller inspektør Olav Sæbø, tlf 70 17 66 73

Søknadsfrist: 01.02.19

Søknad med CV sender du til:

rektor@moreuskule.no,
inspektor@moreuskule.no

 

Interessert i barneskule?
Møre planlegg å starte  med 1. og 2. klasse hausten 2020 !
Klikk her


På Møre Ungdomsskule

• kjem kristne verdiar tydeleg fram
• ser vi den enkelte og vi gjer kvarandre gode
• søkjer vi kunnskap og opplever meistring
• engasjerer og utfordrar vi kvarandre
• er vi rause og viser omsorg

DCIM100MEDIADJI_0167.JPG

Foto: Peter Elias Hoddevik og Stian Trygstad

Møre Ungdomsskule ligg på Hatlehol i Ålesund kommune.

Adr:
Ramsvika 3
6012 Ålesund
Tlf: 70 17 66 70

rektor(at)moreuskule.no
post(at)moreuskule.no

Org.nr.: 976 596 471

GPS:  62.43439, 6.39841